Blinc

Afspraak of meer uitleg? Bel ons op 0489 147 037 of mail naar info@blinc.be

Wanneer is sales begeleiding nuttig?

Onze sales consultancy bestaat erin effectieve oplossingen op maat aan te reiken wanneer je tijdelijke of structurele uitdagingen in je verkooporganisatie ondervindt.

Onze interventies situeren zich op het niveau van visie, strategie, planning en uitvoering.

Concreet kan je bij ons terecht wanneer je een uitgesproken groeiambitie hebt maar...

 • geconfronteerd wordt met een sterk veranderende markt                                                                    
 • deals misloopt door inefficiëntie in je verkoopproces
 • te kampen hebt met wisselende performantie van je salesteam

        

Praktisch verloop in 3 fasen

Analyse fase

Aan de hand van de Sales Quickscan worden pijnpunten en opportuniteiten in je salesorganisatie geïdentificeerd door het:

 • uittekenen van de salesflow
 • benchmarken van de doelen, processen en teamleden
 • definiëren van de business requirements

Strategische coaching

De beste weg naar het vooropgestelde doel wordt bepaald door het:

 • kwantificeren van korte en lange termijn doelen
 • vastleggen van mijlpalen en Key Performance Indicators (KPIs)
 • bepalen van verantwoordelijkheden en tactieken

Operationele coaching

Quick wins én duurzame efficiëntie worden gerealiseerd door het:

 • verankeren van het strategisch plan binnen de organisatie
 • sturen op prioriteiten en behouden van focus
 • opleiden en coachen van individuele salesmensen

Sales consultancy wordt aangeboden op interim management basis, project of consultancy basis.

Neem contact met ons op

"Stop goede salesmensen in een slecht systeem en het slecht systeem wint"

De “3 stappen consultancy methodiek” laat toe om competente sales professionals tot optimale prestaties te begeleiden binnen een duidelijk gedefinieerd proces.

We werken daarbij gelijktijdig op de 3 componenten die je resultaat bepalen:

 • de mensen
 • de processen
 • het leiderschap.

Onze “hands on” benadering is een aanpak waar de nadruk ligt op maatwerk, doeltreffendheid en daadkracht.

Samen bekijken we hoe we jouw groeiambitie kunnen waarmaken

Maak meteen een afspraak