Blinc

Afspraak of meer uitleg? Bel ons op 0489 147 037 of mail naar info@blinc.be

Blinc respecteert je privacy

Op deze pagina vind je meer informatie over hoe Blinc Sales Institute jouw privacy respecteert.

Welke data wordt bijgehouden?

Dat hangt er van af welke relatie we hebben:

Indien we via e-mail contact hadden, of je bij een persoonlijke kennismaking je businesscard achterliet, werd de info vermeld in je mailhandtekening of op dat kaartje toegevoegd aan ons databestand.
Hadden we telefonisch contact (of staat je telefoonnummer vermeld in je mailhandtekening of op je businesscard) dan werd deze informatie toegevoegd aan het databestand.
Maakte je gebruik van de dienstverlening van Blinc Sales Institute, dan werden je facturatiegegevens toegevoegd aan de gegevens in de databank.
Werd een medewerker aangeduid als contactpersoon of maakte iemand van jouw organisatie gebruik van de dienstverlening van Blinc Sales Institute, dan werden zijn/haar contactgegevens toegevoegd aan de database.
Werd er in het kader van deze dienstverlening een (of meerdere) persoonlijk of team-dossier/rapport/…  opgemaakt, dan werden deze opgeslagen op een beveiligde plaats in onze database.

Wat doet Blinc Sales Institute met deze data?

De data wordt uitsluitend gebruikt om enerzijds een vlotte werking van onze organisatie te garanderen, anderzijds om een attente dienstverlening naar jouw organisatie te kunnen realiseren.

Mailadressen worden toegevoegd aan onze mailinglijst. Dit omdat we met plezier onze inzichten en expertise met jou delen. En omdat we ervan uitgaan dat je graag op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in onze organisatie.

In geen geval wordt de data doorgegeven aan derden.

Hoe lang wordt deze data bijgehouden?

Jaarlijks wordt de databank geïnventariseerd:

Wie geen enkele mailing van de voorbije 18 maanden opende, wordt uit de mailinglijst gehaald.

De data van klanten waar we de voorbije 10 jaar geen contact mee hadden, wordt integraal uit de database verwijderd. Ook eventuele rapporten die in dit kader werden opgemaakt worden in dat geval verwijderd.

 

Blinc houdt zich aan de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die stelt dat je altijd je gegevens kan opvragen en corrigeren.

Wil je weten welke gegevens over jou in ons bestand staan? Neem dan contact met ons op.