Blinc

Afspraak of meer uitleg? Bel ons op 0489 147 037 of mail naar info@blinc.be

“Waarom mensen doen wat ze doen, heeft mij altijd geïntrigeerd”

Tijdens mijn studies psychologie kreeg ik heel wat bagage om op een wetenschappelijke manier de menselijke drijfveren te achterhalen. Mijn bijzondere interesse werd gewekt voor de manier waarop die individuele beweegredenen spelen in een bedrijfsomgeving en meer bepaald in een verkoopgesprek.

Een bedrijfsleider zal dat vertalen als: hoe kan ik de persoonlijkheid en de vaardigheden van mijn werknemer zo goed mogelijk laten renderen om mijn bedrijfsdoelen te halen. De psycholoog in mij weet dat dit het beste lukt als iemand in de juiste flow terechtkomt. Het is een algemeen gevoel van welbehagen, waardoor iemand goede resultaten behaalt, zonder dat hij de indruk krijgt dat hij zich daarvoor uitzonderlijk moet inspannen.

In mijn commerciële ervaring  als medische vertegenwoordiger, verkoper van vaardigheidstrainingen, executive coach en Learning and Development manager voor Adecco ben ik op zoek gegaan naar manieren om die toestand te bereiken. Er kwamen heel wat interviews aan te pas om aan de hand van het Enneagram een werkbaar analysemodel op te stellen en passende salestrainingen te ontwikkelen. ‘Het Salesboek’ dat ik op basis van mijn onderzoek schreef en het training- en coachingaanbod die daaruit voortvloeiden, bied ik sinds 2010 aan in mijn bedrijf Blinc Sales Institute.

De salesopleidingen geef ik samen met mijn team van 12 ervaren consultants.

Interesse?

Contacteer ons voor meer info over een verkoopsopleiding